DISCLAIMER / COOKIES

Algemeen 
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website.

Inhoud van de website en verwijzingen 
De door Activa Administratiekantoor (verder ACTIVA) en de aan haar gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat ACTIVA zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan ACTIVA voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. ACTIVA en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ACTIVA aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door ACTIVA worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van ACTIVA.

Keuze en gebruik informatie 
U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u hier aantreft.

Wijzigen inhoud en verwijzingen 
ACTIVA streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. ACTIVA kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Verder garandeert ACTIVA niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. ACTIVA heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op deze website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten 
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van ACTIVA of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer /gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer/gebruiker is verplicht aanwijzingen van ACTIVA omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website van ACTIVA mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks 
ACTIVA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen 
ACTIVA garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies 
Op de website(s) van ACTIVA kan gebruik gemaakt worden van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.