Salarisadministratie uitbesteden

Het voeren van een salarisadministratie is een nauwkeurige bezigheid en kost een hoop tijd. Je kunt het jezelf ook gemakkelijk maken. Als je de salarisadministratie uitbesteedt aan aan ons, dan weet je zeker dat het tijdig en correct wordt uitgevoerd. Middels een eenvoudige inlog-omgeving zijn al je personeelsgegevens altijd beschikbaar. De werknemers ontvangen een handige App waar ze makkelijk de loonstroken en jaaropgaven kunnen vinden.

Wij verzorgen de loonstroken, loonmutaties, loonaangiftes en jaaropgaven. Daarnaast kunnen we je ondersteunen met HR-administratieve taken. Zo blijft ondernemen leuk!

Wat is belangrijk bij het aannemen van personeel?

1. Een arbeidsovereenkomst waarin je afspraken vastlegt.

2. Personeel vult een loonheffingsverklaring in.

3. Kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer in je administratie.

4. Maandelijks of 4-wekelijks de uren doorgeven aan ons.

5. Wij berekenen het nettoloon en maken de salarisstrook.

6. Je ontvangt van ons de ingediende loonheffing om te betalen aan de belastingdienst.

7. Verzekering afsluiten voor het personeel

De salarisadministratie is verder uit te breiden

We hebben diverse optionele HR-modules:

  • Dossiervorming waarbij je alle documenten digitaal en AVG-proof kunt opslaan
  • Declaratie-module waarbij werknemers digitaal kosten kunnen declareren
  • Verlofmodule waarbij werknemers via de App verlof kunnen aanvragen
  • Ziekteverzuim kan eenvoudig worden vastgelegd
  • Je krijgt signalen bij verjaardagen, jubileum en contracten

Salarisadministratie aan ons uitbesteden?

Interesse om je salarisadministratie uit te besteden?